Observatoire National de la Sécurité des établissements

In 2008 en 2013 publiceerde de ONS (l'Observatoire National de la Sécurité des établissements )  een rapport over de hygiëne toestand van toiletten in lagere scholen en hun impact op de gezondheid van kinderen. Zij beweerden dat kinderen te bang waren om de toiletten te gebruiken, de helft van hen klaagde over buikpijn en weigerde naar het toilet te gaan op hun school.

WC Pocket

De website van ONS : http://ons.education.gouv.fr

Uittreksels :

“Dit is een zeer ernstig gezondheidsprobleem dat niet verwaarloosd mag worden vermits het een bron van onbehagen is en soms zelfs tot schoolfalen kan leiden.”

“Bijna de helft van de kinderen geeft toe buikpijn te hebben omdat ze niet naar het toilet konden.  Dit komt overeen met het  aantal kinderen die nooit naar het toilet gaat, (tenzij ze  moeten).”

“Als we doorvroegen vertoonde een groot aantal kinderen gezondheidsproblemen gerelateerd aan het niet voldoende gebruik maken van de toiletten: ernstige of chronische constipatie (15.1%), urineweginfecties (21.6%).”

Deze cijfers komen overeen met die uit de studies van Professor Michel Averous, hoofd van de dienst pediatrische urologie van het universitair ziekenhuis van Montpellier die een “toename zag in het aantal consultaties voor urineweginfecties tijdens de schooltijd.”

“Dokter Gaulin van het Franse Ministerie van Opvoeding, vond dat er een statistische correlatie bestond tussen de aanwezigheid van urinaire incontinentie en de sanitaire toestand van schooltoiletten.”

“Doctor Dornier  van het Franse Ministerie van Opvoeding toonde aan dat het ontbreken van toiletpapier in toiletten kan leiden tot vulvitis en urineweginfecties bij jonge meisjes en dat jongetjes weigerden zich te ontlasten en dat buikpijn hen weerhield om zich  te concentreren op school.”

 


 

Aandeel :

Klik hier voor meer details

Getuigenissen van tevreden klanten

Share your experiences!

Facebook

Video

Hoe ga je om met openbare toiletten?

Klik hier om de video te zien